کد خبر: 2989
تاریخ انتشار: Monday, 28 December 2015 15:22
Print
Email

پروژه های انجام شده و در حال انجام

 • کنتورهای هوشمند گاز با تصحیح کننده RTC
 • کنتورهای  گاز جرمی حرارتی
 • مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز
 • کنتورهای گاز آلتراسونیک صنعتی
 • کنتورهای گاز هوشمند خانگی
 • تصحیح کننده کنتورهای  گاز توربینی
 • کنتورهای  گاز خانگی کارتی - اعتباری.
 • شماره انداز دیجیتال کنتورهای گاز خانگی
 • دستگاه لپینگ قطعات باکالیتی
 • سیستم انتقال اطلاعات با امواج رادیویی کنتورهای گاز
 • طراحی وساخت دستگاه سونیک نازل کالیبراسیون کنتور گاز

بازدید: 11023


Map

Address: Gas Souzan St ,Industrial Zone, Najafabad , Isfahan ,Iran

Scroll to Top