کد خبر: 3118
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰
پرینت
ایمیل

روند انجام پروژه کنتورهای هوشمند

پیرو جلسات هماهنگی که در هر ماه به منظور بررسی روند انجام پروژه کنتورهای هوشمند در محل شرکت گاز استان تهران انجام می گیرد ،جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 14/06/95  با حضور معاونت بهره برداری جناب آقای محمد صالح و کارشناسان شرکت گازسوزان برگزار گردید.
 در این جلسه امکان فراهم آمدن گزارش های روزانه درخصوص کنترل و قرائت میزان مصرف مشترکین (پرمصرف و کم مصرف)در نرم افزار NCC   به بحث گذاشته شد و مقرر گردید کارشناسان شرکت گازسوزان نسبت به اضافه نمودن قابلیت مذکور به نرم افزار اقدام نمایند.
همچنین امکان تهیه گزارش جامع از کنتورهای هوشمند مشترکین (تحت عنوان Report Generator)در آینده نزدیک توسط کارشناسان گازسوزان فراهم خواهد شد.
کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top