کد خبر: 3309
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۵۶
پرینت
ایمیل

کاتالوگ ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز


 

ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز (Pressure Reducing & Metering Gas Station)

ایستگاه های گاز متناسب با ظرفیت و نوع مصرف کننده، فشار ورودی و خروجی، تعداد و مراحل شکست فشار و خطوط آن طراحی و ساخته می شود. همچنین ایستگاه های گاز از نظر شکل ظاهری بسته به موقعیت محل نصب و شرایط جوی منطقه و نیاز متقاضی می توانند در دو نوع مسطح و کابینتی طراحی و تولید شوند.

انواع ایستگاه های گاز

1. CGS (City Gate Station)

2. TBS (Town Board Station)

3. CGS/TBS (Combined Station)

4. Industrial/domestic station

5. MS (Metering Station)

ایستگاه های CGS

ایستگاه های CGS در ورودی شهرها و همچنین جهت گازرسانی به صنایع بزرگ کاربرد دارند و معمولا فشار گاز موجود در خط اصلی کهpsi ۱۴0۰ - ۱۰۵۰ می باشد را گرفته و به psi ۲۵۰ کاهش می دهد لذا در ورودی دارای کلاس کاری ۶۰۰ و در خروجی ۳۰۰ می باشد.

ایستگاه های TBS

ایستگاه های TBS در داخل شهرها، روستاها و محلات و همچنین گازرسانی به صنایع کوچک و متوسط کاربرد دارد و معمولا فشار گاز خطی که از ایستگاه CGS می آید را گرفته و به psi 60 کاهش می دهد لذا در ورودی دارای کلاس کاری ۳۰۰ و در خروجی ۱۵۰ می باشد.

ایستگاه های CGS/TBS

این نوع ایستگاه که ترکیبی از دو نوع ایستگاه اول و دوم می باشد در ورودی روستاهای بزرگ و همچنین گازرسانی به صنایع کوچک و متوسط کاربرد دارد و معمولا فشار گاز موجود در خط اصلی که psi ۱۴۰۰ - ۱۰۵۰ می باشد را گرفته و مستقیما به psi ۶۰ کاهش می دهد، لذا در ورودی دارای کلاس کاری ۶۰۰ و در خروجی ۱۵۰ می باشد.

ایستگاههای صنعتی / خانگی (Industrial/domestic station)

این نوع ایستگاه برای گازرسانی به صنایع کوچک و متوسط و مجتمع های مسکونی کاربرد داشته و معمولا فشار خروجی را به psi 30 یا psi 2کاهش می دهد.

ایستگاه های اندازه گیری Metering Station

این نوع ایستگاه ها عموما جهت اندازه گیری گاز تحویلی به مجتمع های مسکونی، صنایع کوچک و متوسط و جایگاه های سوخت رسانی CNG کاربرد دارند و کاهش فشاری در این ایستگاه ها رخ نمی دهد؛ لذا ورودی و خروجی دارای سایز و کلاس کاری یکسانی است و در کلاس های ۱۵۰ و ۳۰۰ و بعضا ۶۰۰ ساخته می شوند. بر اساس نوع نیاز، محدودیت های خاص مشتری و پارامترهای مورد اشاره فوق و حتی در نظر گرفتن شرایط استاندارد، طراحی متفاوتی برای یک ایستگاه میتوان ارائه داد.

در مجموعه بزرگ شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی انواع ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی و با توجه به نوع نیاز مشتریان انجام می گردد. همچنین اکثر تجهیزات اصلی نظیر انواع فیلتر گاز، رگولاتورهای صنعتی و اکسیال،شیرهای توپی، شیر قطع کن اضطراری ، گرمکن، بودار کننده و ... در سایز، کلاس و تیپ مختلف در شرکت گازسوزان طراحی و ساخته می شود.

دانلود کاتالوگ ایستگاه گاز


بازدید: 3122


کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top