ثبت خدمات آموزش/IT/روابط عمومی
 1. لطفا جهت ارسال خدمات آموزشی / سمینارها / همایش ها فرم زیر را تکمیل نمایید
 2. نام شرکت / موسسه:*
  درج اطلاعات در ردیف های * ضروریست.
 3. تلفن همراه مسئول مستقیم*
  درج اطلاعات در ردیف های * ضروریست.
 4. تلفن تماس
  اطلاعات صحیح نیست.
 5. فاکس*
  درج اطلاعات در ردیف های * ضروریست.
 6. پست الکترونیکی:*
  درج اطلاعات در ردیف های * ضروریست.
 7. وب سایت موسسه
  اطلاعات صحیح نیست.
 8. آدرس پستی:*
  درج اطلاعات در ردیف های * ضروریست.
 9. خدمات آموزش /IT/ روابط عمومی*
  درج اطلاعات در ردیف های * ضروریست.
 10. ارسال رزومه شرکت
  اطلاعات صحیح نیست.
  برای پیوست رزومه یا اطلاعات بیشتر تا حداکثر حجم400KB با فرمت های PDF-pdf -JPEG -Jpeg-Tif-Tiff اقدام نمایید.
 11. درج کد امنیتی*
  درج کد امنیتی   بازآوریاطلاعات صحیح نیست.

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top