کنتور گاز توربینی

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

كنتور های توربینی  در مسير جريان گاز قرار مي گيرند و با برخورد گاز به پروانه كنتور باعث چرخيدن آن مي شوند. اين سرعت چرخشي توربين كه متناسب با سرعت خطي گاز است، از طريق كوپلينگ مغناطيس به صورت مكانيكي به شماره انداز انتقال داده مي شود.کنتور های توربینی برای اندازه گیری حجم گاز مصرفی استفاده می شوند. البته باید گاز، فیلتر شده و بدون مواد خورنده باشد.استانداردهای مورد استفاده برای  این کنتور عبارتند از:
E10204  ، EN50014  ، EN 50020 ،EN 60529   EN60947 ، EN ISO 5167-1:1991 ، ISO5167-1:1991 ، EN ISO 9001 ،  ISO 9001:2000 ، ISO 2768-1:1989، EN119000  
کنتور های توربینی بر اساس استاندارد شرکت ملی گاز ایران تا 24 اینچ در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان طراحی و تولید می گردد(IGS-M-IN-102).

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top