تجهیزات الکترونیک و نرم افزاری گاز

با پیشرفت علم و تکنورلوژی در صنایع مختلف امکان بهره برداری با بازدهی و کیفیت بیشتر فراهم می می گردد.شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان در سال های اخیر افتخار دارد که در صنعت گاز  اغلب سیستم های سخت افزاری و نزم افزاری با امکان قرائت ، کنترل ، مانیتورینگ ، انتقال داده ها و پالایش اطلاعات سیستم های مختلف موجود از استخرج تا مصرف گاز را فراهم نماید.

تجهیزات الکترونیک و نرم افزاری گاز تولید شده در شرکت گازسوزان بشرح ذیل است:

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top