جمع کننده اطلاعات کنتور گاز

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

در سامانه های اندازه گیری هوشمند با قابلیت قرائت و ارسال اطلاعات کنتورها، اطلاعات دریافتی از کنتور به یک جمع کننده اطلاعات به نام دیتا کالکتور ارسال می گردد.هر دیتا کالکتور در محل مناسب جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به حداکثر 64 کنتور قرار گرفته است و از طریق بستر GPRS و یا APN ارسال و دریافت داده به سرور NCC را انجام می دهد. دیتا کالکترو اطلاعات مربوط به قرائت هر کنتور و خطاهای مربوط به آن را در حافظه محلی خود نگهداری می کند و در بازه های زمانی مشخص به سرور NCC تحویل می دهد.

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top