کنتور گاز ورتکس

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

فلومتر ورتکس با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار می کند . اساس کار به این صورت است که به وسیله ی فلومتر ورتکس ، مانعی در سر راه سیال قرار می گیرد که موجب بوجود آمدن گردابه هایی پس از مسیر حرکت سیال می گردد . فلومتر با اندازه گیری فرکانس این گردابه ها و تحلیل های الکترونیکی میزان جریان یا همان دبی را اندازه گیری میکند ،  هر چه سرعت حرکت سیال بیشتر باشد گردابه های بیشتری تولید می شود. فلومتر ورتکس در صنایع برای اندازه گیری میزان جریان حجمی مایعات و گازها و بخار مورد استفاده قرار میگیرد .
اندازه گیری جریان در فلومتر ورتکس به صورت حجمی می باشدکه برای اندازه گیری به صورت جرمی  بایستی با استفاده از ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به جریان کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت .

 

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top