کنتور گاز آلتراسونیک صنعتی

  • مشخصات فنی

روش اندازه گيري كنتور آلتراسونيك صنعتی بر مبناي سنجش تغييرات زمان گذارِ سيگنال فراصوت بين دو ترانسديوسر(Transducer) استوار مي باشد. در اين روش، يك جفت ترانسديوسر در مقابل هم و در دو سوي مسير عبور سيال(اصطلاحاً، يك مسير ترانسديوسري) قرار مي گيرد. در حالتي كه فلوي(دبي) عبوري صفر باشد، زمان گذار سيگنال بين اين دو ترانسديوسر در دو جهت رفت و برگشت(اصطلاحاً، زمان گذار بالا و پايين) برابر مي باشد. با تغيير فلو، اختلاف ميان زمان گذار بالا و پايين، متناسب با مقدار و جهت فلو تغيير مي كند؛ اين اختلاف، مبناي محاسبه سرعت سيال و فلوي عبوري مي باشد. به دليل يكسان نبودن پروفايل سرعت سيال در سطح مقطع كنتور و براي افزايش دقت اندازه گيري، تعداد مسيرهاي ترانسديوسري معمولاً 3 يا 4 مسير انتخاب مي شود.
كنتورهاي آلتراسونيك صنعتي در شركت گازسوزان با 4 مسير ترانسديوسري در اندازه هاي 4 تا 12 اينچ و كلاس هاي كاري 150، 300 و 600 توليد مي شوند. از جمله مزاياي اين كنتورها مي توان به طراحيِ Intrinsically Safe(كل سيستم الكترونيكي، ايمن در برابر انفجار)، دقت بالا(خطاي نيم تا يك درصد)، هزينه نگهداري پايين(به دليل عدم وجود قطعات مكانيكي مدور كه دچار استهلاك يا خوردگي مي شوند) و تنوع درگاه هاي ارتباطي(USB- RS485- MODBUS- HART- Digital Output) اشاره نمود

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top