مانیتورینگ کنتور گاز

امکان قرائت متحرک کنتورهای هوشمند گاز تهران

... به روش های ثابت و متحرک وجود داشته و مانیتورینگ و پایش اطلاعات ارسالی از کنتور های خانگی هوشمند  و نرم افزار NCC وجود خواهد داشت.  ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 6324
منبع: اختصاصی

پروژه های انجام شده و در حال انجام

کنتورهای هوشمند گاز با تصحیح کننده RTC کنتورهای  گاز جرمی حرارتی مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز کنتورهای گاز آلتراسونیک صنعتی کنتورهای گاز هوشمند خانگی تصحیح کننده کنتورهای  ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۴
بازدید: 8178
منبع: اختصاصی
دسته بندی: پژوهش و فناوری

امکان قرائت متحرک کنتورهای هوشمند گاز تهران

... به روش های ثابت و متحرک وجود داشته و مانیتورینگ و پایش اطلاعات ارسالی از کنتور های خانگی هوشمند  و نرم افزار NCC وجود خواهد داشت.  ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top