نرم افزار NCC

روند انجام پروژه کنتورهای هوشمند

... محمد صالح و کارشناسان شرکت گازسوزان برگزار گردید.  در این جلسه امکان فراهم آمدن گزارش های روزانه درخصوص کنترل و قرائت میزان مصرف مشترکین (پرمصرف و کم مصرف)در نرم افزار NCC   به بحث گذاشته ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 6419
منبع: اختصاصی

امکان قرائت متحرک کنتورهای هوشمند گاز تهران

... به روش های ثابت و متحرک وجود داشته و مانیتورینگ و پایش اطلاعات ارسالی از کنتور های خانگی هوشمند  و نرم افزار NCC وجود خواهد داشت.  ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 6610
منبع: اختصاصی

امکان قرائت متحرک کنتورهای هوشمند گاز تهران

... به روش های ثابت و متحرک وجود داشته و مانیتورینگ و پایش اطلاعات ارسالی از کنتور های خانگی هوشمند  و نرم افزار NCC وجود خواهد داشت.  ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار

نرم افزار سیستم قرائت از راه دور کنتور گاز هوشمند NCC

 نرم افزار سیستم های قرائت از راه دور NCC بر روی یک وب سرور مرکزی مستقر در شرکت گاز نصب می باشد که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات به دیتا کالکتورها و نمایش ساخت یافته اطلاعات و گزارشات مرتبط به کاربران ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top