اتصالات عایقی گاز تا سایز 56 اینچ ، تا کلاس 2500

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

اتصال عایقی تجهیز خاصی است  برای جدا کردن پیوستگی جریان الکتریکی از خط اصلی به منظور عایق نمودن قسمت هایی که نیاز به حفاظت کاتدیک ندارد. نقشه های فنی ومشخصات مکانیکی والکتریکی اتصالات عایقی بسیار حایز اهمیت بوده وتوسط کارشناسان این شرکت تایید شده اند. این اتصالات به علت نوع طراحی در ساختمان یکپارچه آن از هرگونه تعمیرات هزینه نگهداری بی نیاز است وعمدتا جایگزین بسیار مناسبی برای فلنج های عایقی می باشد.اتصالات عایقی بر اساس فشار کاری، نوع سیال مورد استفاده،  مقدار مقاومت الکتریک و دی الکتریک وجنس مواد به کار رفته در آن طبقه بندی می شوند.
 شرکت گازسوزان اولین تولید کننده این محصول در ایران می باشد. مطابق با آخرین نسخه از استانداردهای جهانی اتصالات عایقی را در کلاس های 150، 300، 600، 900، 1500، 2500 از سایز "1 تا "56 طراحی وعمده این اقلام را تولید می کند.

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top