کنتور گاز آلتراسونیک خانگی

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

اصول کار کنتور گاز آلتراسونیک در مصرف گاز خانگی  مبتنی بر محاسبات سرعت نفوذ صوت در گاز می باشد.مسیر سیگنال تولید شده به صورت رفت و برگشت صوت در کانل عبور عرضی گاز ، اختلاف زمان موردنظر را ایجاد و متناسب با سرعت عبور گاز تغییر می کند و بر این اساس با مشخص شدن سرعت عبور جریان و ثابت بودن سطح مقطع جریان عبوری امکان محاسبه حجم گاز فراهم می گردد. این کنتور که در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان طراحی و تولید می شود بسیار دقیق بوده و در تمامی رنج ها و فشارهای گاز خانگی قابلیت خوبی ارائه می کند.

كنتور آلتراسونيك خانگي از نظر عملكرد شبيه كنتور آلتراسونيك صنعتي است، به اين معنا كه سنجش دبي بر مبناي محاسبه سرعت سيال به وسيله اندازه گيري اختلاف زماني ميان ارسال و دريافت سيگنال فراصوت صورت مي پذيرد؛ اما تفاوت هايي ميان نسخه هاي خانگي و صنعتي كنتور آلتراسونيك وجود دارد كه در زير به آنها اشاره مي شود.
1. فشار كاري(Pressure): حداكثر فشار كاري كنتور عموماً 0.5 bar است در حالي كه فشار كاري كنتور صنعتي برحسب كلاس توليدي تا 100 bar نيز مي تواند باشد.
2. دبي(Flow): كنتور صنعتي از سايز 2 اينچ به بالا ساخته مي شوند كه داراي حداقل دبي 4 m3/h است ولي حداقل دبي براي كوچكترين كنتور خانگي، 16 lit/h است.
3. تغذيه(Power): مدار الكترونيكي كنتور صنعتي عموماً از طريق منبع تغذيه خارجي تامين مي شود اما كنتور خانگي بايد با باطري تغذيه شود. بنابراين طراحي مدار و برنامه نويسي كنتور خانگي بايد با تمركز بر كاهش مصرف توان انجام شود.
4. تعداد مسيرهاي ترانسديوسري(Transducer Path): در كنتور صنعتي به دليل بزرگ بودن قطر مسير عبور سيال و عدم يكنواختي پروفايل سرعت سيال در سطح مقطع آن، تعداد مسيرهاي ترانسديوسري معمولاً بين 2 تا 4 انتخاب مي شود، در حالي كه كنتور خانگي اغلب تك مسيره طراحي مي شود.
5. محاسبه گر دبي(Flow Computer): محاسبات دبي در كنتور صنعتي آلتراسونيك به دليل بزرگي اندازه كنتور و دبي و در نتيجه، افزايش پارامترهاي مؤثر در اندازه گيري دبي از پيچيدگي بالاتري نسبت به كنتور خانگي برخوردار است. از اين رو، كنتور صنعتي علاوه بر مدار الكترونيكي معمول، مجهز به ماژول جداگانه اي به نام فلو-كامپيوتر مي شود.

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top