کنتور گاز دیافراگمی از سایز 1/6 تا 250 مترمکعب بر ساعت

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

کنتور گاز دیافراگمی ، وسیله ای برای اندازه گیری حجم گاز می باشد، این نوع کنتور از دومحفظه دهلیز که هریک توسط یک پرده قابل انعطاف(دیافراگم) به دو بخش تقسیم شده است تشکیل می گردد.
با پر و خالی شدن متناوب محفظه ها در اثر عبور جریان گاز، جابه جایی دیافراگم ها صورت می گیرد. جابه جایی دیافراگم توسط اهرم بندی هایی مناسب باعث گردش میل لنگ می شوند. این گردش که متناسب با حجم گاز عبوری از محفظه ها می باشد به وسیله سیستم انتقال حرکت مغناطیسی ویا چرخ دنده ای شماره انداز کنتور منتقل می گردد.کنتور دیافراگمی از سایز 1/6 تا 250 مترمکعب بر ساعت در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان طراحی و تولید می گردد.

لینک مشاهده نمای داخلی کنتور گاز دیافراگمی

کنتورهای دیافراگمی عبارتند از

GS-84-2.5A ( G2.5 )          GS--77-04A ( G4A )           GS-77-04B ( G4B )             GS-84-04C ( G4C )

GS-79-06A ( G6 )          GS-79-06AL ( G6AL )          GS-84-06C ( G6C )          GS-76-010A  ( G10 )

GS-77-016A ( G16 )          GS-80-025B ( G25B )         GS-77-025A ( G25A )         GS-77-040A ( G40 )

GS-77-065A  ( G65 )         GS-80-0100A ( G100 )         GS-77-0160A ( G160 )

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top