کنتور گاز جرمی حرارتی

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

کنتور های جرمی حرارتی با محاسبه سرعت سیال عبوری قابلیت محاسبه میزان جریان سیال را با دقت بسیار بالا دارد.این کنتورها بر اساس اندازه  گیری اختلاف دمای قبل و بعد از یک میکرو هیتر الکتریکی قرار گرفته در مسیر جریان گاز و تبدیل این اختلاف دما که ناشی از انحراف شار حرارتی میکروهیتر به سمت سنسور قرار گرفته و در پایین دست جریان گاز به سرعت گاز عبوری کار می کنند.با مشخص شدن سرعت عبور جریان گاز در کانال اصلی و ثابت بودن سطح مقطع جریان در طول مسیر اصلی سنسور می توان حجم عبوری جریان سیال با دقت بسیار خوب محاسبه نمود.این کنتور مقدار حجم اندازه گیری شده را در صفحه نمایش بر حسب متر مکعب استاندارد نمایش می دهد ، علاوه بر این مقدار جریان عبوری در هر لحظه نیز روی صفحه نمایش بر حسب متر مکعب در ساعت قابل مشاهده است.

در کنتور میکروترمال به دلیل عدم وابستگی میزان جریان اندازه گیری شده به دما و فشار گاز ورودی و وجود سنسور تشخیص دانسیته گاز امکان محاسبه جرم گاز عبوری وجود خواهد داشت.

لینک مشاهده نمای داخلی و گردش جریان گاز در کنتور گاز جرمی حرارتی

جهت دانلود کاتالوگ کنتور گاز جرمی حرارتی به بخش مرکز دانلود مراجعه فرمایید

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top