ایستگاه های فشار گاز مسطح و کابینتی

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

به طور کلی ایستگاه ها از نظر شکل ظاهری،  بسته به موقعیت محل نصب ، شرایط جوی منطقه ونیاز متقاضی می توانند در دونوع مسطح وکابینتی تولید شوند. ایستگاههای کابینتی نسبت به ایستگاههای مسطح فضای کمتری اشغال می کنند.در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان کار طراحی، ساخت ومونتاژ، نصب و راه اندازی انواع ایستگاه ها متناسب باظرفیت، فشارگاز درقسمت ورود و خروج، مراحل شکست فشار وتعداد خطوط اصلی و رزرو، طراحی وساخته می شود. انواع ایستگاه هایی که بسته به فشار و ظرفیت در دو شکل مسطح وکابینتی ساخته می شود در جدول، آمده است.

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top